Synergon Integrator
Magyar oldalak/Megoldások/Kommunikációs hálózatok/Alkalmazás szintű hálózati teljesítmény- és forgalommérés
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nyomtatás
Alkalmazás szintű hálózati teljesítmény- és forgalommérés

A Synergon Rendszerintegrátor (SRI) alkalmazás szintű teljesítmény és hálózati forgalommérés szolgáltatása a hálózat felmérése és jellemzőinek feltérképezése után az optimális működési környezet kialakításának lehetőségére keresi a választ. Megvizsgálja a hálózaton futó alkalmazásokat, azok szerepét az üzleti környezet elvárásaiban, illetve hatását a hálózati erőforrások lekötése terén.

A vizsgálat eredményei alapján egy jegyzőkönyv készül, mely közérthető, szöveges formában mutatja be a felmért hálózat jellemzőit, illetve javaslatot tesz az optimalizált működési környezet kialakítása érdekében szükségesnek tartott változtatásokra.

A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

Szolgáltatásunk ügyfeleink alábbi kérdéseire ad válaszokat:

 • Milyen alkalmazások „futnak” a hálózaton és ezekből melyek és milyen mértékben kötik le a rendelkezésre álló távközlési vonalak sávszélességét?

 • Valóban az üzletileg fontos alkalmazások használják-e fel a sávszélesség kapacitásokat?

 • Milyen mértékű a vonalak kihasználtsága, illetve mekkora sávszélesség tartalék áll rendelkezésre?

 • Az alacsony sávszélesség vagy a szerverek kapacitáshiánya okozza-e az alkalmazások lassulását?

 • Indokoltak-e az informatika beruházásigényei a kapacitások bővítésére?

 • Hogyan változna adott alkalmazások válaszideje, ha a vonalak sávszélességét növelnénk vagy csökkentenénk?

 • Valóban megalapozottak-e a felhasználók panaszai a hálózat, illetve az alkalmazások lassúságát illetően?

 • Mely alkalmazások, mikor és mivel összefüggésben lassulnak le?

 • Hogyan lehetne előre jelezni, illetve megelőzni az informatikai rendszer folyamatos növekedéséből származó kapacitás problémákat, amelyek időnkénti leállásokat vagy jelentős teljesítmény csökkenéseket okoznak?

 • Milyen szabályok alapján lehetne a fontos üzleti alkalmazásokat priorizálni a hatékonyabb sávszélesség-felhasználás érdekében?

 • Hogyan csökkenthetők hatékonyan a működési kockázatok?

 • Milyen módon lehet egy alkalmazás vagy új technológia bevezetésekor nyomon követni annak hatását az informatikai rendszerünkre?

 • Milyen módon csökkenthető a kritikus alkalmazások bevezetésének a hibás kapacitástervezésből adódó kockázata?

 • Hogyan valósítható meg egy olyan szolgáltatásszint alapú üzemeltetés, amely minden szervezeti egység számára elfogadható és betartható SLA szerződésen alapul?

MIÉRT A SYNERGON RENDSZERINTEGRÁTOR?

A Synergon csoport  azon kevés rendszerintegrátor cégek egyike, mely rendelkezik a teljesítmény mérések elvégzését biztosító megfelelő eszközökkel. Az eszközök önmagukban azonban keveset érnek. A nálunk dolgozó szakemberek magas színvonalú szakmai tudásának köszönhetően a Synergon csoport kiemelkedik a többi teljesítmény-méréseket végző cégek sorából. Ezt a kimagasló tudást és teljesítményt számos referencia igazolja.

Szolgáltatásunk könnyen átlátható és érthető formában rendkívül értékes információkkal szolgál az ügyfél hálózatában használt alkalmazások és a hálózat teljesítőképessége tekintetében. A vizsgálat eredménye így jelentős anyagi erőforrásokat takaríthat meg vagy akár szabadíthat fel.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Milyen problémát tudunk lokalizálni ezzel a méréssel?

A felhasználók gyakran panaszkodnak az általuk használt alkalmazások lassúságára, a hálózati erőforrások nehéz és néha bizonytalan elérhetőségére, az informatikai rendszer megbízhatatlan működésére. Az alkalmazások, illetve a központi erőforrások lassú és bizonytalan elérése jelentősen befolyásolja az értékteremtő folyamatokat és közvetve növeli a felhasználók elégedetlenségét, illetve negatívan hat a felhasználói munkamorálra. Szolgáltatásunk segítségével egyértelműen lokalizálható, hogy az IT infrastruktúra mely pontja/pontjai okozzák a bajt.

Pontosan mit értünk a hálózat alkalmazás szintű teljesítmény mérése alatt?

A mérés során alkalmazásokra lebontva azonosíthatók és kategorizálhatók az adott kommunikációs vonalon áthaladó forgalom összetevői. Figyeljük a hálózati kommunikáció hatékonyságát, mérjük az alkalmazások válaszidejét.

Hogyan válik a felmérésből nyert információ hasznunkra?

Az elemzés kimutatja a legtöbb sávszélességet használó alkalmazásokat, a kommunikációs vonalak (ún. „irányok”) időbeni terheltségét-feltárva a szűk keresztmetszeteket és a tartalékokat; rámutat a hálózat gyenge pontjaira, lokalizálja a tapasztalt hibajelenség forrását, és előrevetíti a későbbiekben várható problémákat.

Mindezek alapján pontosan behatárolható, hogy az adott informatikai rendszernél milyen beavatkozásokra van, vagy lesz szükség a problémák költséghatékony orvoslása érdekében.

Jelenthet-e ez a mérés biztonsági kockázatot, okoz-e leállást, szükség van-e a hálózati eszközök átkonfigurálására?

A hálózati forgalommérésre használt eszközök teljesen transzparensen illeszkednek a hálózatba, semmilyen kapcsolódó eszköz működésében nem okoznak fennakadást, nem igénylik azok konfigurációjának megváltoztatását. A mérőeszköz hálózatba iktatása és kivétele csupán pár perces kimaradást okozhat, de ezen feladatok könnyen időzíthetők az alacsony forgalmú –célszerűen a karbantartásra kijelölt– időszakokra.

FŐBB SYNERGON CSOPORT REFERENCIÁINK

ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Alkalmazás szintű hálózati forgalommérés és elemzés az egyes fiókok szempontjából (6 db pont/fiók), a felmérés során nyert információk szöveges elemzése, kimutatása komplex táblázatos és grafikonos formában.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

WAN forgalom és 3 szerver (tehát 4 pont) forgalmának 1 hetes mérése egy telephelyen és elemzése a jövőbeni fejlesztési koncepció kialakítása végett.

DÉMÁSZ Zrt.

Egy telephelyen, 3 ponton, 24 órás alkalmazás szintű mérés elvégzése.

TIGÁZ Zrt.

SAP alkalmazás forgalmának mérése a hatályos rendszertámogatási szerződés keretein belül. Az SAP alkalmazás forgalmának mérése 1 telephelyen, 2  hétig, az alkalmazás hatásfokának visszaesését okozó szűk keresztmetszetek lokalizálása érdekében.

E.ON Energiakereskedő Kft.

Specifikus alkalmazások szintű hálózati forgalommérés két telephelyen, 1-1 hét.

Oldal tetejére
Kapcsolódó szakértői hírek

Megoldásainkról bővebb információt a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kérhet.