Synergon Integrator
Magyar oldalak/Megoldások/Kommunikációs hálózatok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nyomtatás
KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

Nagyvállalati hálózatok

A nagyvállalati hálózatok - mára elmondható - általánosan elterjedtek. Nincs Magyarországon olyan több telephelyes cég, amely valamilyen módon ne oldotta volna meg adatainak elektronikus formában történő továbbítását. Ezek a rendszerek jól/rosszul, de működnek. Manapság ugyanakkor már nem tekinthetjük önálló értéknek a működést. Nem képvisel értéket az a hálózat, amely képtelen a sokszor megjósolhatatlan igényekhez rugalmasan alkalmazkodni mind a méretét, mind a teljesítőképességét, mind az általa kiszolgálható alkalmazásokat tekintve, amelynek üzemeltetése a mindennapos hibák időleges elhárításából áll. A korszerű nagyvállalati hálózat átgondoltan megtervezett, térben és teljesítményben bővíthető, kis apparátussal üzemeltethető.

Szolgáltatói hálózatok

Nagyvállalati környezetben egyre nagyobb igény van az emelt szintű szolgáltatásokra, mint MPLS alapú IP/VPN, illetve a hagyományos VPN modelleket is implementálni kell szolgáltatói MPLS hálózatokon, így egyre nagyobb szerepet kapnak a L2VPN-k (transzparens L2 szintű kapcsolatok). Ezek a hatások a szolgáltatói gerinchálózatok fejlesztését (több sávszélesség, QoS szolgáltatások, VPN, adat-hang integráció) teszik szükségessé.

Unified Communications

A Unified Communication, régebbi elnevezésén IP telefonrendszer, tulajdonképpen a hagyományos telefon beszédforgalmi szolgáltatásokat váltja ki a számítástechnikai hálózat felhasználásával. Az IP telefonrendszer első látásra abban különbözik a hagyományos alközponti rendszerektől, hogy nem igényel külön kábelhálózatot, hanem a beszédátvitel is a meglévő számítógép hálózaton keresztül, az adatátvitellel integrálva történik.

Hangpostrendszer (Voice Cover)

A beszédkommunikációs rendszerek hatékonysága alapvető fontosságú a vállalatok életében. Az informatikai és a kommunikációs rendszerek integrálása számos olyan lehetőséget rejt magában, amely a beszédkommunikációt még hatékonyabbá teheti. A hívó fél oldalán a kiszolgálás gördülékenyebbé válik, a hívott fél számára megszüntethetők az elveszett hívások, a hangüzenetek informatikai tárolása, feldolgozása magasabb szintű ügyfélkiszolgálást biztosít.

Tivoli-alapú rendszermenedzsment megoldások

Az üzleti világ gyorsuló tempója és egyre növekvő elvárásai folyamatosan új típusú problémákat hoznak a felszínre, melyek az informatikai hálózatok üzemeltetői számára is növekvő kihívásokat jelentenek. A gyors technológiai váltások, az új típusú, összetett biztonsági fenyegetések, a folyamatos rendelkezésre állás iránti igény, mind az állandó megfelelés kényszerét helyezi az informatikai kiszolgáló személyzetre.

Videokonferencia és berendezés bérleti szolgáltatás

A személyes megbeszéléseket nem lehet teljesen mellőzni, de a virtuális megbeszélés nagyban hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez. A videokonferencia-rendszerek lehetőséget adnak rá, hogy az utazással eltöltött időt is hasznos munkával töltse. A megbeszélések megszervezése is sokkal egyszerűbbé válik, ami felgyorsítja a döntéshozatalt és segíti az üzleti célok megvalósítását.

Vezeték nélküli hálózatok

A rohamosan terjedő mobil eszközök felhasználói igénylik a folyamatos hálózati kapcsolatot. A laptopok, PDAk, okostelefonok korában célszerű ezek számára is hálózati lefedettséget biztosítani, hogy a dolgozók bárhol, bármikor elérjék a hálózaton tárolt adataikat. A wireless hálózat másik felhasználási területe épületek összekötése, amikor a hagyományos kábeles kapcsolat megvalósítása túlzott nehézségekbe ütközik (például az épületeket közút választja el). Ilyenkor a wireless pont-pont kapcsolat egy költséghatékony módja a hálózatok összekapcsolásának. A technológia képes akár 4-5km távolság áthidalására is.

Kábeltelevíziós hálózatok

Napjainkban egyre nagyobb az igény a költséghatékony, kábeltelevíziós hálózatok iránt. Ezek a hálózatok jó minőségű eszközöket, illetve egyre összetettebb és naprakész tudást és tapasztalatot követelnek meg a hálózatot tervező, illetve telepítő szakemberektől. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. 1993-tól kezdve foglalkozik optikai kábeltelevíziós rendszerek tervezésével és telepítésével. Jelenlegi termékválasztékunkban a hagyományos kábeltelevíziós termékeken kívül szerepelnek még a KTV hálózatokon új szolgáltatások (adat, telefon és digitális videó) bevezetését lehetővé tevő rendszerek.

NetDoc hálózati dokumentáció

A számítógépes hálózatok üzemeltetésében az egyik legfontosabb feladat a hálózati felépítés (topológia) folyamatos átláthatóságának és dokumentáltságának biztosítása. Sajnos a mindennapi gyakorlatban rendszeresen előforduló probléma, hogy a hálózatbővítések, illetve az üzemeltetés során elvégzett változtatások nem kerülnek bevezetésre a hálózat dokumentációjába, így az napról napra veszti el a pontosságát. Egy bizonyos idő után elkövetkezik a teljes káosz állapota, amikor a rendelkezésre álló dokumentáció már megközelítően sem tükrözi a valós állapotokat.

Alkalmazás szintű hálózati teljesítmény- és forgalommérés

A SYNERGON Integrator (SRI) alkalmazás szintű teljesítmény és hálózati forgalommérés szolgáltatása a hálózat felmérése és jellemzőinek feltérképezése után az optimális működési környezet kialakításának lehetőségére keresi a választ. Megvizsgálja a hálózaton futó alkalmazásokat, azok szerepét az üzleti környezet elvárásaiban, illetve hatását a hálózati erőforrások lekötése terén.

Hálózati optimalizáció

A több telephelyes, elosztott hálózati infrastruktúrát (LAN/WAN heterogén hálózatok) üzemeltető vállalatok esetében kritikus tényező a megosztott erőforrások elérésének hatékonysága. A hálózat két pontja között akadozó szolgáltatások (pl. levelezés, fájlkiszolgálók elérése, IP telefónia, videokonferencia, stb.) jelentős kihatással vannak a felhasználók mindennapi munkavégzésére, illetve az értékteremtő folyamatok hatékonyságára. A hálózati szolgáltatások üzembiztonságának és sebességének növelésére, valamint az alkalmazások egyre növekvő sávszélesség igényre megoldás lehet mind a belső, mind a külső kapacitások növelése.

Oldal tetejére

Megoldásainkról bővebb információt a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kérhet.