Synergon Integrator
Magyar oldalak/Megoldások/IT Biztonság/Centralizált jogosultságkezelés(IDM),hozzáférés vezérlés(AM),SSO rendszerek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nyomtatás
Centralizált jogosultságkezelés, hozzáférés vezérlés, SSO rendszerek

A felhasználók személyazonosságainak és vállalati erőforrás elérésüknek felügyelete egyre fontosabb szemponttá vált napjaink üzleti életében. Növekszik azon vásárlók, alkalmazottak, partnerek és beszállítók száma, akik jogosultak hozzáférni egy adott szervezet kritikus fontosságú információs erőforrásaihoz; ugyanakkor a bizalmas adatokat továbbra is védeni kell. A kihívás az, hogyan lehet utat nyitni a vállalat számára az üzlet újfajta lehetőségeinek kiaknázásához, és hogyan lehet ezzel egy időben garantálni az információs eszközök biztonságát.

Egy heterogén és rendkívül összetett környezetben – mint a nagyvállalatok többségének rendszere – számos problémával szembesülhetünk a felhasználók kezelése közben. Az alkalmazottak mindennapi munkájuk ellátásához több informatikai rendszert használnak egymás mellett. Ezen felhasználókat minden rendszerben külön kell adminisztrálni (külön kell felvenni a rendszerbe, eltávolítani onnan, jogosultságait kiosztani, megváltoztatni, jelszó reset stb.) Ennek megvalósításához a résztvevőknek az eljárásrendnek megfelelően, összehangoltan kell együttműködni és teljes körűen ismerniük kell a vállalati informatikai erőforrásokat. Egy IdM rendszer a vállalati informatikai erőforrások teljes ismeretének és teljes humán adminisztrációs folyamatoknak megfelelően leképzett workflow folyamatok valamint a szükséges jóváhagyási eljárások alkalmazásával képes megvalósítani a szükséges adminisztrációs folyamatokat az összes illesztett rendszerben.

A fentiekben ismertetett IdM rendszer alkalmazásának hiánya legtöbb esetben jelentős adminisztrációs túlterhelést jelent az üzemeltető személyzet, illetve a humán osztály számára, s mindemellett komoly hibalehetőséget, biztonsági kockáhzatot is hordoznak magukban. Az egyik legjelentősebb ilyen hibalehetőség a jogosultság kiosztások és karbantartások esetében, ha a felhasználók túl sok, vagy éppen túl kevés erőforráshoz férnek hozzá esetlegesen nem is a szerepüknek, pozíciójuknak megfelelő jogosultsági szinten. A másik legjelentősebb veszélyforrás a jogosultságok megszüntetése megfelelő időben és a szükséges teljességgel a kilépő alkalmazottak esetében.

A biztonsági megfontolások mellett számos eljárásbeli előnnyel is jár egy IdM rendszer bevezetése, mint például az alkalmazottak beosztás szerinti egységes kezelése az informatikai rendszerekben, illetve a felhasználók egységes jelszóhasználatának megvalósítása automatizált, de bármikor ellenőrizhető módon.

Az általunk kínált személyazonosság-felügyeleti megoldások áramvonalasítják és leegyszerűsítik a felhasználói személyazonosság-felügyeletet – a feldolgozási infrastruktúrák és alkalmazási környezetek széles körében. Nincs szükség a személyazonossági adatok felvitelének, karbantartásának és törlésének költséges, manuálisan történő kezelésére: javítható az adatok elérhetősége, ugyanakkor fenntartható a szigorú biztonsági rend. A hatósági előírásoknak való megfelelés biztosítását elősegítendő, a Sun személyazonosság-felügyeleti eszközei a hozzáférési jogosultságok központosított vezérlését és teljes átláthatóságát kínálják, a személyazonosság-felügyeleti irányelvek következetes kikényszerítésével.

Miért a Synergon?

A Synergon Magyarországon egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a szakterületen, kollégáink gyakorlati tapasztalataik alapján hatékonyan tudják segíteni az ügyféloldali folyamatok kidolgozását is.

A projekteket képesek vagyunk a kezdeti felmérésektől a tervezési folyamatokon és a fejlesztési fázisokon keresztül az üzembe állításig és rendszertámogatásig egy szervezeten belül megoldani, így a lehető legmagasabb hatékonyságot biztosítva.

Gyakran feltett kérdések

Képes egy IdM megoldás az üzleti igényeknek is megfelelni?

Igen, elsősorban az üzleti igényekből kiindulva kell azokat megvalósítani az informatika eszközeivel.

Képes az egyedi fejlesztésű alkalmazásaimhoz is integrálódni?

Igen, kollégáink számos esetben fejlesztettek ki egyedi konnektorokat.

Képes ellenőrizni az egymást kizáró jogosultságok kiadását?

Igen, az úgynevezett SoD (Seggregation of Duties) funkció ezt hivatott megvalósítani.

Lehetőség van-e feladatok delegálására, illetve helyettesítések kialakítására?

Igen, ezeket a funkciókat is az egyedi igényeknek megfelelően valósítjuk meg, figyelembe véve az esetleges ütköző szerepköröket is.

Használaton kívüli fiókok felderítésében képes-e segíteni a megoldás?

Igen, alkalmas ellenőrzések futtatására, melynek egy lehetséges kimenete a használaton kívüli fiókok feltérképezése.

Egypontos bejelentkezést támogató rendszerek

Nagyszámú meglévő alkalmazásaik és a jogszabályi megfelelőséggel szemben támasztott követelmények miatt elsősorban pénzügyi szolgáltatók, egészségügyi és kormányzati intézmények, távközlési és más szervezetek vehetik hasznát az Active Identity Single Sign-On csomag képességeinek. A programcsomag egyszeri bejelentkezést kínál mind nagygépes, mind kliens-szerver és webes alkalmazásokhoz. Az alkalmazásegyüttes révén a szervezetek biztonságos hozzáférést nyújthatnak a vállalati erőforrásaikhoz anélkül, hogy a felhasználóknak minden egyes rendszerhez és alkalmazáshoz külön jelszavakat és hitelesítési adatokat kellene fejben tartaniuk. Az ügyfelek a több alkalmazásjelszó használatával járó kockázatokat és erőforrásigényeket csökkentve fokozhatják a biztonságot, növelhetik a felhasználói élményt és csökkenthetik a költségeket.

A termék moduljai, amelyek jelentősen kibővítik a rendelkezésre álló hitelesítési lehetőségek körét, csökkentik a biztonsági költségeket, és hatékony hozzáférési és önkiszolgáló funkciókkal ruházzák fel a vállalatokat. Funkciók:

– egyszerű felhasználói névvel és jelszóval biztonságos bejelentkezést nyújt az egyéni felhasználók számára az új webes és a már meglévő alkalmazásokhoz. A végfelhasználóknak így a továbbiakban nem kell az időt rabló, nem biztonságos és számtalan hibalehetőséggel járó rendszeres jelszócserével és frissítéssel bajlódniuk, az alkalmazásfüggő jelszavak is kellően erősek lehet, hisz a rendszer egyedileg kezeli ezeket;

 – rugalmas, egyedi szabályrendszer létrehozását teszi lehetővé, így a felhasználók elvesztett vagy elfelejtett számítógépes jelszavaikat biztonságos, önkiszolgáló kezelőfelületeken keresztül kereshetik vissza. Ezzel csökkennek a helpdesk költségei és a jellemzően a jelszavak visszaállításával kapcsolatos emberi erőforrásigények;

Miért a Synergon?

A Synergon szakemberei az egypontos bejelentkezését biztosító rendszer mély szakmai ismerete mellett komoly projekttapasztalatokkal rendelkeznek az illesztendő rendszerek tekintetében is, így az integrációs feladatokat teljeskörűen képesek megvalósítani.

Gyakran feltett kérdések

Nem csökken a biztonság azáltal, hogy csupán egy azonosítót használunk?

Nem, hiszen így csökken a jelszavak elfelejtésének, felírásának, illetve túl könnyű kialakításának esélye. Emellett az egyes rendszerekre vonatkozó jelszóházirendek egységes kezelésével is növelhető a biztonsági szint.

Mi történik a fokozottabb védelmet igénylő állományok, információk kezelésével?

A rendszer alkalmas kivételkezelésre is, melyek esetében továbbra is megkövetelhető a jelszó újabb megadása, illetve további jelszó bevitele.

Mi történik, ha a munkaállomáson offline módba kerül?

A rendszer alkalmas ennek kezelésére egy speciálisan védett kliens oldali tároló alkalmazásával.

Oldal tetejére

Megoldásainkról bővebb információt a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kérhet.