Synergon Integrator
Magyar oldalak/Lábléc/Adatvédelmi nyilatkozat
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nyomtatás
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A SYNERGON Integrator Kft. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.

A SYNERGON Integrator kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a SYNERGON Integrator részére az Interneten keresztül, adatainak a SYNERGON Integrator által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.

Ön az adatai megadásával felhatalmazza a SYNERGON Integratort a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő felhasználására.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes.

A SYNERGON Integrator a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel.

Az Adatvédelmi Nyilatkozatot a SYNERGON Integrator jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a SYNERGON Integrator nyitólapján (www.sri.hu), valamint az egyes weboldalak alján.

Személyes adatok

A SYNERGON Integrator oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a SYNERGON Integratornak és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a SYNERGON Integrator közötti kapcsolat javítása érdekében történik.

Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga van jelezni amennyiben nem kívánja , ha a SYNERGON Integrator az adatokat további megkeresés céljára felhasználná, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a SYNERGON Integrator tiszteletben tartja kérését.

Az adatkezelés célja

A SYNERGON Integrator által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A SYNERGON Integrator által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

A SYNERGON Integrator ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A SYNERGON Integrator a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, terjed.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a SYNERGON Integratornál miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás

Az oldalakon megadott információkat a SYNERGON Integrator és egyes külső felek marketing céljára is felhasználhatják. Mielőtt azonban erre sor kerülne, beleegyezését kérjük az adatok ilyen jellegű felhasználásához.

A SYNERGON Integrator Kft. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések

Bizonyos esetekben az adott SYNERGON Integrator oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.

Az adatok biztonsága és minősége

A SYNERGON Integrator célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Információ megadása

Időről időre előfordul, hogy az Ön által a SYNERGON Integrator oldalain megadott adatokat más forrásokból származó adatokkal egészítjük ki; ilyenek például az Ön címét ellenőrző vagy az üzleti tevékenységével kapcsolatos egyéb elérhető adatok. Ily módon igyekszünk megőrizni az összegyűjtött adatok pontosságát és törekszünk szolgáltatásaink színvonalának emelésére.

Gyermekek adatvédelme

A SYNERGON Integrator elkötelezte magát a gyermekek adatvédelmi érdekeinek védelme mellett. A SYNERGON Integrator tudatosan nem gyűjti a magukat 17 évesnek vagy fiatalabbnak valló gyermekek adatait, és weblapjai tartalmát nem 17 évnél fiatalabbak számára állítja össze.

Szállítók

A SYNERGON Integrator bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A SYNERGON Integrator gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a SYNERGON Integrator alapelveivel megegyezően kezelje.

Cookie-k és külső médiacégek

A SYNERGON Integrator az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

Cookie

A "cookie" egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat, de a cookie-k alapján számítógépét azonosítani tudjuk. A cookie-k általában "munkafolyamat" cookie-k vagy "állandó" cookie-k.

"Munkafolyamat" cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik.

"Állandó" cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az "állandó" cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.

Külső médiacégek

A SYNERGON Integrator külső cégek médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén SYNERGON Integrator termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a SYNERGON Integrator reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a SYNERGON Integrator adatbázisaihoz.

Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A SYNERGON Integrator nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.

Személyre szabott URL hivatkozások

A SYNERGON Integrator alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a SYNERGON Integrator adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően.

Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a SYNERGON Integrator az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a SYNERGON Integrator ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.

Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb kormányzati megidézés, kezességvállalás vagy rendelet miatt a személyes adatok közzétehetők.

A SYNERGON Integrator felelősségének kizárása

 A SYNERGON Integrator az általa működtetett oldalon a  Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

 Amennyiben a SYNERGON Integrator tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a SYNERGON Integrator megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Synergon az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

 Amennyiben a weboldal  használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes tájékozott hozzájárulásának beszerzését is.

 Nem a SYNERGON Integrator oldalaira mutató hivatkozások

A SYNERGON Integrator oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A SYNERGON Integrator az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget.

Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a SYNERGON Integratorral. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Változtatásra vonatkozó értesítések

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2009. április 30.

Amennyiben a SYNERGON Integrator jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzé tesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben az info@sri.hu címre.

Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a SYNERGON Integrator adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A SYNERGON Integrator a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.

 

Oldal tetejére

Megoldásainkról bővebb információt a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével kérhet.